Percentá – Príprava na Monitor (Testovanie 9) z matematiky

Pripravte sa na Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – Matematika – príloha ISCED2 venujeme celku Percentá.

Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy:

  • Percento, základ, časť prislúchajúca k počtu percent, počet percent. Promile.
  • Použitie promile v praxi.
  • Vzťah percent (promile), zlomkov a desatinných čísel.
  • Znázorňovanie časti celku a počtu percent vhodným diagramom.
  • Jednoduché úrokovanie.
  • Riešenie slovných úloh a podnetových úloh

Test je dostupný iba pre registrovaných členov v členskej sekcii. Zaregistrovať sa môžete na stránke Objednávka ročného členstva.

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.