Otestujte sa na Monitor – Test č. 2

Druhý z testov, ktorým si môžete preveriť svoje vedomosti a zručnosti z matematiky základnej školy. Či sa v tomto okamihu pripravujete na testovanie deviatakov alebo na prijímacie skúšky, dá vám tento test možnosť preskúšať seba i porovnať sa s inými, ktorí sa nechajú zaradiť do rebríčka. [LDAdvQuiz 67]

Otestujte sa na Monitor – Test č. 1

Prvý z testov, ktorým si môžete preveriť svoje vedomosti a zručnosti z matematiky základnej školy. Je potrebné ešte prepočítať viac príkladov alebo bola vaša príprava na testovanie deviatakov dostatočná? Veď uvidíte… :) [LDAdvQuiz 66]