Ušetrite čas pri príprave na vyučovanie!

Čo o nás hovoríte?

Som učiteľkou, ktorá sa snaží prebudiť v žiakoch reálny záujem o matematiku. Aby nebola strašiakom, aby nebola nudným predmetom. Chcem, aby sa žiaci na hodiny matematiky tešili, aby sa aktívne a s radosťou zapájali do ich priebehu. Príprava na vyučovanie mi takto zaberá veľa času a preto vítam, že na Pohodovej matematike získavam dostatok materiálov a inšpirácií. Množstvo interaktívnych testov využívame najmä pri domácej príprave žiakov, ale aj na vyučovacích hodinách. Veľké pozitívum vidím v postupne zverejňovaných didaktických materiáloch, hrách a pracovných listoch, ktoré mi ušetria čas pri príprave na vyučovanie a zároveň prinášajú súťaživú atmosféru a učia žiakov spolupráci. Prajem veľa úspechov a motivácie pri tvorbe ďalších materiálov.

Objednávka ročného členstva pre učiteľov

Cena: 10 eur

Súhlasím s obchodnými podmienkami a s ich bezpodmienečným dodržaním. (čítajte Obchodné podmienky)