Objednávka ročného členstva pre učiteľov

Vyplňte formulár a objednajte si ročné členstvo pre učiteľov

Ročný prístup do kurzov:
Materiály pre učiteľov, Príprava na Testovanie 9 a Príprava na Testovanie 5 z matematiky

Email:

Meno:

Priezvisko:

Cena: 15 eur

Súhlasím s obchodnými podmienkami a s ich bezpodmienečným dodržaním. (čítajte Obchodné podmienky)

Didaktické hryPracovné listyĎalšie materiály
 • bingo, puzzle, pyramídy, štafety, magické štvorce, hľadanie pokladu, matematické pexeso, domino, nájdi chybu a mnoho ďalších hier;
 • sú pripravené na okamžité použitie na vyučovacej hodine, stačí si vytlačiť resp. pripraviť potrebné pomôcky podľa pokynov;
 • jednotlivé hry je možné využiť pri preberaní rôznych tém, preto ich nájdete pripravené pre rôznorodé učivo napr.
  • Pyramída – Usmerňovanie zlomkov
  • Bingo – Pytagorova veta
  • Nájdi chybu – Negácie zložených výrokov
 • ku každej hre budete mať k dispozícii všetko potrebné – podrobný popis realizácie hry na hodine, pripravené pomôcky, pracovné listy, príklady spolu s riešením, aby ste pri príprave na vyuč. hodinu strávili čo najmenej času.

Pozrite si ukážku materiálov na https://pohodovamatematika.sk/kurzy/, prihláste sa pod používateľským menom test a heslom Test123456.

 • pracovné listy vo formáte PDF pripravené na vytlačenie pre žiaka i učiteľa;
 • k dispozícii budete mať vzorovo vyplnený pracovný list s výsledkami;
 • ku každému pracovnému listu dostanete aj pokyny, ako s daným PL pracovať.
Ukážka:

Aktivity pre interaktívne tabule

 • ak máte k dispozícii interaktívnu tabuľu a nainštalovaný softvér Flow!Works, ActiveInspire alebo SmartNotebook, získate pripravené aktivity, ktoré stačí použiť na vyučovaní;
 • ku každej aktivite dostanete aj pokyny, ako plniť konkrétne úlohy na jednotlivých stránkach.

Interaktívne testy – súčasť kurzov Testovanie_5 a Testovanie_9

 • umožnia preveriť vedomosti a zručnosti žiakov;
 • sú pripravené na okamžité použitie;
 • jednotlivé otázky v rámci testu sa žiakom zobrazia v premiešanom poradí;
 • v teste sú využívané rôzne typy otázok – doplňovacie, výberové, s jednou správnou odpoveďou i viacerými, zoraďovacie i priraďovacie…
 • po vyhodnotení testu majú žiaci možnosť zaradiť sa do rebríčka;
 • po odoslaní testu na hodnotenie majú žiaci okamžitú spätnú väzbu vo forme dosiahnutého počtu bodov a môžu si zobraziť svoje odpovede v porovnaní so správnymi odpoveďami.

Čo hovoria učitelia?

Som učiteľkou, ktorá sa snaží prebudiť v žiakoch reálny záujem o matematiku. Aby nebola strašiakom, aby nebola nudným predmetom. Chcem, aby sa žiaci na hodiny matematiky tešili, aby sa aktívne a s radosťou zapájali do ich priebehu. Príprava na vyučovanie mi takto zaberá veľa času a preto vítam, že na Pohodovej matematike získavam dostatok materiálov a inšpirácií.
Množstvo interaktívnych testov využívame najmä pri domácej príprave žiakov, ale aj na vyučovacích hodinách. Veľké pozitívum vidím v postupne zverejňovaných didaktických materiáloch, hrách a pracovných listoch, ktoré mi ušetria čas pri príprave na vyučovanie a zároveň prinášajú súťaživú atmosféru a učia žiakov spolupráci. Prajem veľa úspechov a motivácie pri tvorbe ďalších materiálov.
Mgr. Jana Mravcová, Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina

Tak neváhajte a objednajte si ročné členstvo
na pohodovamatematika.sk!

Ročný prístup do kurzov:
Materiály pre učiteľov, Príprava na Testovanie 9 a Príprava na Testovanie 5 z matematiky

Email:

Meno:

Priezvisko:

Cena: 15 eur

Súhlasím s obchodnými podmienkami a s ich bezpodmienečným dodržaním. (čítajte Obchodné podmienky)