Objednávka ročného členstva

Ročné členstvo pre študentov

  • na 1 rok prístup ku všetkým materiálom pre žiakov, študentov;
  • príprava na Testovanie 5 z matematiky;
  • príprava na Testovanie 9 z matematiky;
  • príprava na prijímacie skúšky z matematiky;
Objednávka – žiak (rodič)

Ročné členstvo pre učiteľov

  • na 1 rok prístup ku všetkým materiálom pre žiakov, študentov a učiteľov;
  • príprava na Testovanie 5 z matematiky;
  • príprava na Testovanie 9 z matematiky;
  • príprava na prijímacie skúšky z matematiky;
  • materiály pre učiteľov – didaktické hry, pracovné listy a ďalšie zdroje;
Objednávka – učiteľ