Objednávka ročného členstva

Predmet:

Váš email:

Meno a priezvisko:

Typ ročného členstva: ŠtudentUčiteľ

Cena: 10 eur

Súhlasím s obchodnými podmienkami a s ich bezpodmienečným dodržaním. (čítajte Obchodné podmienky)

Ročné členstvo pre študentov

  • na 1 rok prístup ku všetkým materiálom pre žiakov, študentov;
  • príprava na Testovanie 9 z matematiky;
  • príprava na prijímacie skúšky z matematiky;

Ročné členstvo pre učiteľov

  • na 1 rok prístup ku všetkým materiálom pre žiakov, študentov a učiteľov;
  • príprava na Testovanie 9 z matematiky;
  • príprava na prijímacie skúšky z matematiky;
  • materiály pre učiteľov – didaktické hry, pracovné listy a ďalšie zdroje;

Pozrite si ukážkové materiály na stránke https://pohodovamatematika.sk/kurzy – prihlásite sa pomocou prihlasovacieho mena test a hesla Test123456.