Lineárne rovnice – Pohodová maľovaná krížovka

Riešenie lineárnych rovníc môžete spojiť aj s maľovanými krížovkami.

Že sa to nedá?

Presvedčite sa a skúste na vyučovacej hodine použiť našu Pohodovú maľovanú krížovku spojenú práve s riešením lineárnych rovníc.

Časová náročnosť:

30 minút

Príprava:

 • vytlačené pracovné listy pre žiakov (skupiny)
 • vytlačený pracovný list s riešením

Priebeh aktivity:

 • rozdelíme žiakov do skupín – ideálne zmiešaných z vedomostne silnejších i slabších žiakov, nakoľko v sade úloh sa nachádzajú jednoduchšie i zložitejšie úlohy;
 • je dobré žiakom vysvetliť, aby si úlohy rozdelili podľa náročnosti – šikovnejší náročnejšie, slabší jednoduchšie úlohy;
 • Vysvetlíme žiakom pravidlá:
  • každá skupina dostane pracovný list so znázornenou prázdnou maľovanou krížovkou rozdelenou na časti označené číslami a nevyriešenými lineárnymi rovnicami;
  • pri každej lineárnej rovnici je časť maľovanej krížovky;
  • žiaci vyriešia lineárnu rovnicu a koreň rovnice – číslo vyhľadajú v maľovanej krížovke a na danú pozíciu prekreslia príslušnú časť krížovky;
   • daná je rovnica x-1=11,
   • k nej je priradený diel krížovky
   • riešením rovnice je číslo 12, preto diel umiestnime na pozíciu 12 v krížovke;
                
  • úlohou žiakov v skupine je postupne vymaľovať na základe správne vyriešených rovníc a k nim prislúchajúcich dielov celú maľovanú krížovku;
  • víťazí skupina, ktorá bude mať ako prvá vymaľovanú správne celú maľovanú krížovku;
  • odmenou pre víťaznú skupinu môžu byť „malé jednotky“ alebo body;
 • Ak sa do stanoveného času nepodarí žiadnej skupine vyriešiť kompletnú maľovanú krížovku, pridelíme body skupine, ktorá má najviac správne vyriešených rovníc;

Ďalšie tipy:

V prílohách nájdete pracovný list pripravený v aplikácii MS PowerPoint. Ak máte k dispozícii projektor alebo interaktívnu tabuľu, môže víťazná skupina prísť vyriešiť krížovku ťahaním správnych častí krížovky na ich miesto označené číslom.

Zmenšená ukážka nevypracovaného pracovného listu:

Materiály na stiahnutie:

Na stiahnutie pripravené materiály (samozrejme vrátane riešenia) sú dostupné len pre registrovaných učiteľov.

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.