Didaktické hryMateriály, pracovné listy pre učiteľov

Lineárne rovnice – Pohodová maľovaná krížovka

Riešenie lineárnych rovníc môžete spojiť aj s maľovanými krížovkami.

Že sa to nedá?

Presvedčite sa a skúste na vyučovacej hodine použiť našu Pohodovú maľovanú krížovku spojenú práve s riešením lineárnych rovníc.

Časová náročnosť:

30 minút

Príprava:

 • vytlačené pracovné listy pre žiakov (skupiny)
 • vytlačený pracovný list s riešením

Priebeh aktivity:

 • rozdelíme žiakov do skupín – ideálne zmiešaných z vedomostne silnejších i slabších žiakov, nakoľko v sade úloh sa nachádzajú jednoduchšie i zložitejšie úlohy;
 • je dobré žiakom vysvetliť, aby si úlohy rozdelili podľa náročnosti – šikovnejší náročnejšie, slabší jednoduchšie úlohy;
 • Vysvetlíme žiakom pravidlá:
  • každá skupina dostane pracovný list so znázornenou prázdnou maľovanou krížovkou rozdelenou na časti označené číslami a nevyriešenými lineárnymi rovnicami;
  • pri každej lineárnej rovnici je časť maľovanej krížovky;
  • žiaci vyriešia lineárnu rovnicu a koreň rovnice – číslo vyhľadajú v maľovanej krížovke a na danú pozíciu prekreslia príslušnú časť krížovky;
   • daná je rovnica x-1=11,
   • k nej je priradený diel krížovky
   • riešením rovnice je číslo 12, preto diel umiestnime na pozíciu 12 v krížovke;
                
  • úlohou žiakov v skupine je postupne vymaľovať na základe správne vyriešených rovníc a k nim prislúchajúcich dielov celú maľovanú krížovku;
  • víťazí skupina, ktorá bude mať ako prvá vymaľovanú správne celú maľovanú krížovku;
  • odmenou pre víťaznú skupinu môžu byť „malé jednotky“ alebo body;
 • Ak sa do stanoveného času nepodarí žiadnej skupine vyriešiť kompletnú maľovanú krížovku, pridelíme body skupine, ktorá má najviac správne vyriešených rovníc;

Ďalšie tipy:

V prílohách nájdete pracovný list pripravený v aplikácii MS PowerPoint. Ak máte k dispozícii projektor alebo interaktívnu tabuľu, môže víťazná skupina prísť vyriešiť krížovku ťahaním správnych častí krížovky na ich miesto označené číslom.

Zmenšená ukážka nevypracovaného pracovného listu:

Materiály na stiahnutie:

Rudolf Zrebný

Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.