Pravouhlý trojuholník – vzorce a vzťahy

Pravouhlý trojuholník

V pravouhlom trojuholníku platí:

α + β = 90°

sin\alpha = \frac{a}{c}, cos\alpha = \frac{b}{c}

tg\alpha = \frac{a}{b}, cotg\alpha = \frac{b}{a}

Obsah pravouhlého trojuholníka:

S = \frac{a . b}{2}

Obvod pravouhlého trojuholníka:

o = a + b + c

Polomer kružnice opísanej pravouhlému trojuholníku

r = \frac{c}{2}

Pytagorova veta:

c^2 = a^2 + b^2

 

Pravouhlý trojuholník

Euklidova veta pre výšku

v_c^2 = c_a . c_b

Euklidova veta pre odvesny

a^2 = c_a . c, b^2 = c_b . c

Rudolf Zrebný

Učiteľ matematiky a informatiky at Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina
Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.

Latest posts by Rudolf Zrebný (see all)