Matematika pre strednú školu

 

Logika, dôvodenie, dôkazy

Symboly, konštanty, premenné, prepis slovného textu → vysvetleniepríkladytest

Výrok a jeho pravdivostná hodnota, hypotéza → vysvetleniepríkladytest

Zložené výroky → vysvetleniepríkladytest

Výroková formula → vysvetleniepríkladytest

Výrokové formy, kvantifikované výroky → vysvetleniepríkladytest

Negácie kvantifikovaných výrokov → vysvetleniepríkladytest

Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika

Kombinatorické pravidlo súčinu

Variácie bez opakovania