máj 142010
 

Pytagoriáda (PYT) je určená žiakom základných škôl (od tretieho ročníka ZŠ) a nižších ročníkov osemročných gymnázií. Člení sa na 6 kategórií. Kategórie P3, P4 a P5 sú dvojkolové – školské a okresné (regionálne kolo), kategórie P6, P7 a P8 sú trojkolové – školské, okresné a celoštátne kolo.

Viac o súťaži a jej pravidlách sa dozviete tu alebo prípadne preklikaním z domovskej stránky www.olympiady.sk.

Rudolf Zrebný

Učiteľ matematiky a informatiky at Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina
Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.

Latest posts by Rudolf Zrebný (see all)

Sorry, the comment form is closed at this time.