Pytagoriáda

Pytagoriáda (PYT) je určená žiakom základných škôl (od tretieho ročníka ZŠ) a nižších ročníkov osemročných gymnázií. Člení sa na 6 kategórií. Kategórie P3, P4 a P5 sú dvojkolové – školské a okresné (regionálne kolo), kategórie P6, P7 a P8 sú trojkolové – školské, okresné a celoštátne kolo.

Viac o súťaži a jej pravidlách sa dozviete tu alebo prípadne preklikaním z domovskej stránky www.olympiady.sk.