Prirodzené čísla – výklad učiva

nov 042016
 

Ako vydelíme spamäti 72:6? Pozrite sa na nasledujúci postup, pritom nezabudnite, že riešenie bude iba vo vašej hlavičke :) najskôr si spravíme rozklad čísla 72 na 2 sčítance … 72 = 60 + 12 potom samostatne vydelíme číslom 6 každý zo sčítancov, teda 60:6=10, 12:6=2 vzniknuté súčiny sčítame … 10+2=12 72:6=12 Postup môžeme zapísať aj [čítať viac…]

nov 022016
 

Ako vynásobíme spamäti 21·4? Postup je jednoduchý, ale nezabudnite, že celý postup riešenie bude iba vo vašej hlavičke :) najskôr si spravíme rozklad čísla 21 na 2 časti … 21 = 20 + 1 potom samostatne vynásobíme číslom 4 každú časť, teda 20·4=80, 1·4=4 výsledky sčítame … 80+4=84 21·4=84 Postup môžeme zapísať aj nasledovne: 21·4=20·4+1·4=80+4=84 Vypočítajte [čítať viac…]

okt 052016
 

Ak chceme sčítať napr. dve prirodzené čísla 35 a 40, tak v rovnosti 35 + 40 = 75 nazývame čísla 35, 40 sčítance a číslo 75 je ich súčet. sčítanec + sčítanec = súčet Príklad 1: Sčítajte dané prirodzené čísla: a) 25 + 13 = …… 13 + 25 = …… b) 16 + 12 [čítať viac…]

okt 042016
 

Ako zaokrúhľujeme prirodzené čísla? Na túto otázku dostanete odpoveď v nasledujúcej tabuľke a súvisiacom príklade. Pri zaokrúhľovaní sa riadime vždy podľa číslice nižšieho rádu. Ak je číslica, ktorá rozhoduje ≥5 zaokrúhlime nahor, ak je číslica, ktorá rozhoduje < 5 zaokrúhlime nadol. Pozrite si tabuľku! Ak zaokrúhľujeme na tak rozhodujú Napríklad číslo zaokrúhlime desiatky jednotky 135     [čítať viac…]

okt 032016
 

Ako usporadúvame prirodzené čísla podľa veľkosti od najmenšieho po najväčšie (vzostupne) alebo od najväčšieho po najmenšie (zostupne) si ukážeme na jednoduchom príklade. Príklad: Usporiadajte vzostupne čísla 34, 2354, 12, 87, 234, 324, 543, 876, 24. Riešenie: Najskôr si dané čísla zoradíme pod seba tak, aby boli číslice rovnakého rádu nad sebou. Čiže jednotky nad jednotkami, [čítať viac…]

okt 022016
 

Pamätáte si už, že z dvoch prirodzených čísel je menšie vždy to, ktoré je bližšie k začiatku číselnej osi? Pamätáte.  A ak nie tak sa pozrite opäť na znázorňovanie čísel na číselnej osi (link). A ako zapíšeme skutočnosť, že napr. číslo 2 je menšie ako číslo 5 ? Takto: 2<5 Príklad 1: Janko má menej ako [čítať viac…]

okt 012016
 
Znázorňovanie prirodzených čísel na číselnej osi

Ako môžeme graficky znázorniť prirodzené číslo bez toho, aby sme kreslili stromčeky, domčeky, jabĺčka, guličky, …? Jednoducho, pomocou číselnej osi. Pamätáte si, čo je číselná os? Ako znázorňujeme čísla na číselnej osi? Ak nie, tak si osviežime pamäť obrázkami: počítame po jednotkách počítame po desiatkach počítame po stovkách Pamätajte si: Bod, ktorý je obrazom menšieho [čítať viac…]

máj 152009
 

Pozrime sa teraz bližšie na číslo 257. Už vieme, že v tomto čísle máme 2 stovky, 5 desiatok a 7 jednotiek. Vedeli by sme vyjadriť dané číslo peniazmi? Skúste opäť na pripravené plátno preniesť bankovky a mince v hodnote 257 EUR: Koľkokrát je na ploche bankovka 100 EURO? Dva krát. Podobne 10 EURO vidíme 5-krát [čítať viac…]

jan 312009
 
Počítanie po desaťtisícoch, tisícoch, stovkách

Janko je typický piatak, ktorý žije možno i medzi vami a asi sa budete niektorí čudovať, ale k jeho záľubám patrí matematika. Akoby som vás počul: „To určite, veď koho by matika bavila?!“ Ak budete pozorne sledovať jeho kroky a občas mu pomôžete vyriešiť zaujímavé úlohy, snáď sa stane matematika i vašim koníčkom. A ak [čítať viac…]

jan 102009
 
Vytvorenie predstavy o veľkých číslach

V dávnych časoch sa bohatý sedliak a chudobný roľník dohodli na prenájme polovice roľníkovej pôdy. Nájomné, ktoré žiadal roľník od sedliaka za pôdu sa sedliakovi zdalo nízke ba až smiešne a tak súhlasil. Prvý deň mal dať roľníkovi za pôdu 5 zrniek pšenice a každý ďalší deň dvojnásobok toho, čo v predošlý. Čo myslíte, bolo [čítať viac…]

jan 092009
 

jednociferné (0, 1, 2, …, 9), dvojciferné (10, 11, …., 23, …, 99), trojciferné (100, 101, …, 999), atď. Príklad 1: Priraď dané čísla do jednotlivých kategórií: 5, 7, 86, 13, 0, 15, 218, 3, 324, 519, 29. (Pozn.: Čísla oddeľujte čiarkou. Za posledným číslom už nepíšte čiarku ani nič iné. Nepoužívajte medzery. Označením možnosti [čítať viac…]

jan 062009
 
Čítanie a zapisovanie prirodzených čísel, rád číslice

Prirodzené čísla sú čísla, ktoré vyjadrujú počet (množstvo) osôb, zvierat, vecí, atď. Sú to teda čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6, … Zapisovať ich budeme v desiatkovej číselnej sústave. Ako príklad môžeme použiť nasledovný obrázok: Pýtame sa: Koľko jabĺk vidíme na obrázku? Odpovedáme: Na obrázku vidíme 4 jablká. Príklad 1: Zapíšte prirodzeným číslom: a) [čítať viac…]