Prirodzené čísla – výklad učiva

Rozvinutý tvar čísla

Pozrime sa teraz bližšie na číslo 257. Už vieme, že v tomto čísle máme 2 stovky, 5 desiatok a 7 jednotiek. Vedeli by sme vyjadriť dané číslo peniazmi? Skúste opäť na pripravené plátno preniesť bankovky a mince v hodnote 257 EUR: Koľkokrát je na ploche bankovka 100 EURO? Dva krát. Podobne 10 EURO vidíme 5-krát

Počítanie po desaťtisícoch, tisícoch, stovkách

Janko je typický piatak, ktorý žije možno i medzi vami a asi sa budete niektorí čudovať, ale k jeho záľubám patrí matematika. Akoby som vás počul: „To určite, veď koho by matika bavila?!“ Ak budete pozorne sledovať jeho kroky a občas mu pomôžete vyriešiť zaujímavé úlohy, snáď sa stane matematika i vašim koníčkom. A ak

Vytvorenie predstavy o veľkých číslach

V dávnych časoch sa bohatý sedliak a chudobný roľník dohodli na prenájme polovice roľníkovej pôdy. Nájomné, ktoré žiadal roľník od sedliaka za pôdu sa sedliakovi zdalo nízke ba až smiešne a tak súhlasil. Prvý deň mal dať roľníkovi za pôdu 5 zrniek pšenice a každý ďalší deň dvojnásobok toho, čo v predošlý. Čo myslíte, bolo

Jednociferné, dvojciferné, trojciferné a viacciferné čísla

jednociferné (0, 1, 2, …, 9), dvojciferné (10, 11, …., 23, …, 99), trojciferné (100, 101, …, 999), atď. Príklad 1: Priraď dané čísla do jednotlivých kategórií: 5, 7, 86, 13, 0, 15, 218, 3, 324, 519, 29. (Pozn.: Čísla oddeľujte čiarkou. Za posledným číslom už nepíšte čiarku ani nič iné. Nepoužívajte medzery. Označením možnosti

Čítanie a zapisovanie prirodzených čísel

Prirodzené čísla sú čísla, ktoré vyjadrujú počet (množstvo) osôb, zvierat, vecí, atď. Sú to teda čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6, … Zapisovať ich budeme v desiatkovej číselnej sústave. Ako príklad môžeme použiť nasledovný obrázok: Pýtame sa: Koľko jabĺk vidíme na obrázku? Odpovedáme: Na obrázku vidíme 4 jablká. Príklad 1: Zapíšte prirodzeným číslom: a)