Príprava na monitor (Testovanie 9) z matematiky

mar 272017
 
Vyriešený test z Testovania 9 z roku 2011

Test a výsledky nájdete na stránkach www.nucem.sk: test, výsledky A tu je vyriešený test z Testovania 9 z roku 2011 Príklad č. 1 Nájdite číslo, ktoré po vydelení číslom 12 dáva podiel 57 a zvyšok 11. Riešenie: Postupne zapisujeme podľa zadania: Nájdite číslo …… x ktoré po vydelení číslom 12 …… x : 12 dáva [čítať viac…]

mar 222017
 
Vyriešený test z Testovania 9 - T9-2014

Test a výsledky nájdete na stránkach www.nucem.sk: test, výsledky A tu je vyriešený test z Testovania 9 z roku 2014 Príklad č. 1 Určte číslo, ktoré je riešením rovnice 333 – 33 ⋅ x = 3. Riešenie: 333 – 33 ⋅ x = 3 /-333 -33x = -330 /:(-33) x = 10 Výsledok: 10 Príklad [čítať viac…]

mar 212017
 
Vyriešený test z Testovania 9 - T9-2015

A tu je vyriešený test z Testovania 9 z roku 2015
Príklad č. 1
Vypočítajte a výsledok zapíšte desatinným číslom zaokrúhleným na dve desatinné miesta.

Riešenie:
– najskôr je potrebné nájsť spoločného menovateľa, čiže najmenší spoločný násobok čísel 4, 2, 6;
n(2, 4, 6) = 12; ….. Čítať viac…

mar 212017
 
Vyriešený test z Testovania 9 - T9-2016

A tu je vyriešený test z Testovania 9 z roku 2016
Príklad č. 1
Otec natankoval do auta 40 litrov benzínu za 61,40 eur. Potom natankoval 8 litrov toho istého benzínu do prázdneho kanistra. Koľko eur stál benzín v kanistri?
Riešenie:
40 l  ……….. 61,40 €
8 l ………….. x €
ide o priamu úmernosť, preto … čítať viac…

mar 092017
 

Pripravte sa na Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – Matematika – príloha ISCED2 venujeme celku Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov. Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy: Trojuholníková nerovnosť. Súčet vnútorných uhlov v trojuholníku. Konštrukcia trojuholníka (sss, sus, usu). Zhodnosť trojuholníkov (sss, sus, usu). Rovnoramenný a rovnostranný trojuholník. Výška [čítať viac…]

feb 222017
 

Pripravte sa na Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – Matematika – príloha ISCED2 venujeme celku Premenná, výraz, rovnica. Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy: Číselný výraz. Jednoduché slovné úlohy vedúce k lineárnej rovnici. Výrazy s premennými. Vyjadrenie a výpočet neznámej z jednoduchého vzorca. Dopočítavanie chýbajúcich údajov [čítať viac…]

feb 152017
 

Pripravte sa na Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – Matematika – príloha ISCED2 venujeme celku Celé čísla. Počtové výkony s celými číslami. Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy: Kladné a záporné čísla. Navzájom opačné čísla. Absolútna hodnota celého a desatinného čísla. Usporiadanie a porovnanie celých a [čítať viac…]

jan 312017
 

Pripravte sa na Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – Matematika – príloha ISCED2 venujeme celku Pomer. Priama a nepriama úmernosť. Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy: Pomer, rozdeľovanie celku v danom pomere. Mierka plánu a mapy. Priama a nepriama úmernosť. Tročlenka. Ku každej téme je pripravených [čítať viac…]

jan 282017
 

Pripravte sa na Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – Matematika – príloha ISCED2 venujeme celku Objem a povrch kvádra a kocky. Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy: Obrazy kvádra a kocky vo voľnom rovnobežnom premietaní, viditeľnosť hrán. Telesá zložené z kvádrov a kociek, sieť kvádra a [čítať viac…]

jan 242017
 
Pripravte sa na Testovanie 9 a prijímacie skúšky z matematiky

Online príprava na Testovanie 9 a prijímacie skúšky z matematiky Chcete sa kvalitne pripraviť na testovanie deviatakov alebo prijímacie skúšky z matematiky? Tou najlepšou prípravou je testovanie :) Objednajte si ročné členstvo a získajte prístup k 25 testom a viac ako 550 otázkam iba za 5 €! Špeciálna ponuka pre školy (alebo skupiny žiakov) do 10 [čítať viac…]

jan 242017
 

Ďalší z testov, ktorý vás pripraví na Monitor – Testovanie 9. Ku každej téme je pripravených niekoľko otázok – príkladov, pri ktorých sa nachádza aj nápoveda, ktorá vám buď priamo pomôže pri riešení alebo vás odkáže na vyriešené príklady a vysvetlenie učiva v rámci nášho webu. Kliknutím na Poznačiť otázku si môžete označiť otázku, ku [čítať viac…]

jan 242017
 

Pripravte sa na Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – Matematika – príloha ISCED2 venujeme celku Obsah obdĺžnika a štvorca. Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy: Obsah rovinného útvaru v štvorcovej sieti. Obvod a obsah štvorca a obdĺžnika. Premeny jednotiek obsahu. Obvod a obsah útvarov zložených zo [čítať viac…]

jan 242017
 

Pripravte sa na Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – Matematika – príloha ISCED2 venujeme celku Uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami. Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy: Uhol a jeho veľkosť. Veľkosť uhla, jednotky a pomôcky na meranie uhlov. Os uhla. Porovnávanie uhlov. Rozdelenie uhlov [čítať viac…]

jan 242017
 

Pripravte sa na Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – Matematika – príloha ISCED2 venujeme celku Kombinatorika v úlohách, riešenie úloh. Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy: Usporiadanie prvkov do radu. Tvorenie dvoj-, troj-, štvorciferných čísel (prvkov) z daného počtu číslic (prvkov). Úlohy na tvorbu skupín predmetov [čítať viac…]

jan 242017
 

Pripravte sa na Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – Matematika – príloha ISCED2 venujeme celku Percentá. Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy: Percento, základ, časť prislúchajúca k počtu percent, počet percent. Promile. Použitie promile v praxi. Vzťah percent (promile), zlomkov a desatinných čísel. Znázorňovanie časti celku [čítať viac…]

jan 242017
 

Pripravte sa na Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – Matematika – príloha ISCED2 venujeme celku Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión. Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy: Kladné desatinné číslo – rád číslice v jeho zápise. Zobrazenie desatinného čísla na číselnej osi. Vzdialenosť čísel [čítať viac…]

jan 242017
 

Pripravte sa na Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – Matematika – príloha ISCED2 venujeme celkom Zlomky. Počtové výkony so zlomkami. Racionálne čísla. Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy: Zlomok, znázornenie zlomkovej časti celku.  Znázornenie zlomkov na číselnej osi. Rovnosť zlomkov pre ten istý celok, ich krátenie [čítať viac…]

jan 242017
 

Štvrtý z testov, ktorý je súčasťou komplexnej prípravy na testovanie deviatakov – tzv. Monitor – Testovanie 9 z matematiky. Tematicky vychádza z už realizovaných testovaní. Test je dostupný iba pre registrovaných členov. Zaregistrovať sa môžete na stránke Príprava na Monitor – Testovanie 9. Musíte sa prihlásiť, aby sa vám tento obsah zobrazil.Prosím Prihláste sa. Nie [čítať viac…]