nov 142016
 

Ďalší z testov, ktorý vás pripraví na Monitor – Testovanie 9. V tomto teste sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – Matematika – príloha ISCED2 venujeme celku Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión. Konkrétne si postupne spolu prejdeme témy: Vytvorenie predstavy o veľkých číslach.  Rád číslice v zápise prirodzeného čísla.  Čítanie a [čítať viac…]