nov 022016
 

Test, v ktorom si preveríte, či viete násobiť čísla v obore do 100 spamäti.

Násobenie spamäti v obore do 100 – test

Sorry, the comment form is closed at this time.