Matematický klokan

Matematický klokan je najväčšia medzinárodná žiacka súťaž na svete. Súťaž vznikla vo Francúzsku v roku 1991 a postupne sa rozšírila do väčšiny európskych krajín. Prečo sa volá Klokan? Pretože bola inšpirovaná austrálskou matematickou súťažou AMC (Australian Mathematics Competition).

Súťaž pozostáva z jediného testu, ktorý píšu v rovnakom čase viac ako štyri milióny žiakov v takmer 40 krajinách sveta.

Súťaž prebieha v 12 vekových kategóriách:

 • Klokanko 2 – žiaci 2. ročníka ZŠ
 • Klokanko 3 – žiaci 3. ročníka ZŠ
 • Klokanko 4 – žiaci 4. ročníka ZŠ
 • Školák 5 – žiaci 5. ročníka ZŠ a prímy 8-ročných gymnázií (OG)
 • Benjamín 6 – žiaci 6. ročníka ZŠ a sekundy OG
 • Benjamín 7 – žiaci 7. ročníka ZŠ a tercie OG
 • Kadet 8 – žiaci 8. ročníka ZŠ
 • Kadet 9 – žiaci 9. ročníka ZŠ a kvarty OG
 • Kadet O12 – žiaci 1. a 2. ročníka SOŠ, SOU a ZSŠ
 • Junior G12 – žiaci 1. a 2. ročníka gymnázií a kvinty a sexty OG
 • Junior O34 – žiaci 3. a 4. ročníka SOŠ, SOU a ZSŠ
 • Študent G34 – žiaci 3. a 4. ročníka gymnázií a septimy a oktávy OG.

Viac o súťaži a jej pravidlách sa dozviete tu alebo prípadne preklikaním z domovskej stránky EXAMU -www.exam.sk.