Určenie koreňov kvadratickej rovnice

Kvadratická rovnica s jednou neznámou má všeobecný tvar :

ax2 + bx + c = 0

Korene kvadratickej rovnice určíme pomocou vzťahu:

korene-kvadratickej-rovnice.png, 1,1kB

Do formulárových polí zadajte koeficienty a, b, c

 0 = x2 + x +

Rudolf Zrebný

Učiteľ matematiky a informatiky at Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina
Som obyčajný človek, ktorý má rád matematiku. Aj to je dôvod, prečo som sa stal učiteľom matematiky a vo voľných chvíľach pracujem na webe pohodovamatematika.sk. Časť voľného času venujem tvorbe webových stránok a bicyklovaniu v prírode. Inak sa snažím väčšinu dňa prežiť s mojou krásnou rodinkou.

Latest posts by Rudolf Zrebný (see all)